วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ นายพงษ์ศักดิ์

อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี (อดีตนายกอ๊อด) ที่ปรึกษา ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมต้อนรับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยที่ได้นำถุงยังชีพมามอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชน

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361