วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์(อดีตนายกอ๊อด) เลขานุการฯ พร้อมด้วยทีมงาน , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปลายบาง นำอาหารปรุงสุก มอบแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 600 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361