วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ออกดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง โดยได้ไป ณ ม.ชวนชื่น , ม.พกฤษา 33 และ ม.พกฤษา 19

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : Plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361