วันเสาร์ที่ 30-31 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวันนี้คณะครูและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายบาง ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิกานาม ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ใต้อาคารเรียนของโรงเรียน โดยมีนายสุบิน วิเชียรศรี ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการครั้งนี้ โดยในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนในวันนี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สำหรับผู้ที่ต้องการทราย/กระสอบทราย สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ 24 ชั่วโมง

02-4494361