วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361