วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน เรื่อง การสร้างเสริมและการป้องกันโรค (รุ่นที่ 1-2) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ อสม.ในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งคณะผู้บริการ และสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ มารวมในพิธีเปิดดครงการในวันนี้

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361