วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยนายรุ่งลักสม์ ไทยครองธรรม ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปลายบาง รับมอบต้นไม้ จาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อนำไปปลูกในบรืเวณโรงเรียน เนื่องในวันวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม ” กระทรวง พม. ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น” โดยได้มอบต้นเหลืองสิรินธร จำนวน 15 ต้น , ต้นนนทรี จำนวน 5 ต้น , ต้นหางนกยูง จำนวน 5 ต้น และต้นขนุน จำนวน 30 ต้น

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361