ข่าวเทศบาลตำบลปลายบาง “ปลายบางนิวส์” ประจำเดือนธันวาคม 2564