วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง นำพนักงานเทศบาลฯ และจิตอาสานายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ออกพัฒนากำจัดผักตบชวา และวัชพืช คลองบางคูเวียง  เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และช่วยให้ผู้ใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจร ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ่น รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361