วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้สั่งการให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง พร้อมด้วยจิตอาสานายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นำพนักงานเทศบาลฯ ออกพัฒนากำจัดผักตบชวา และวัชพืช คลองบางค้อ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361