วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยรองนายกฯ ,คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ,หัวหน้าส่วนราชการ และ ผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบ่าง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361