วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 แบบ ATK ทุกคน

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361