วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล , คณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361