วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประมวลภาพโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลปลายบาง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดสอนการจัดดอกไม้สด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นำไปใช้เพื่อสร้างอาชีพหรือนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361