โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 07.00 น. – 10.00 น. เป็นต้นไป

เทศบาลตำบลปลายบางโดยการบริหารงานของนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินงานโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง

โครงการในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมกันทำบุญหล่อเทียนอีกด้วย โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 จะมีการนำเทียนที่ทุกท่านร่วมกันหล่อนี้ ไปถวาย ณ วัดหูช้างต่อไป

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361