วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชุมโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานและจับคู่โรงเรียนที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ในการนี้ ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง และคณะครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ข้างเคียงเข้าร่วมประชุมด้วย

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361