วันที่ 30 สิงหาคม 2565

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่4/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยมีนางเยาวภา มากมูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361