วันที่ 3 ตุลาคม 2565

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับและให้โอวาท แก่ข้าราชการโอนย้าย ข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานจ้าง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361