วันที่ 6 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ ดังนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 รายงานผลการแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
1. การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับ 3)
2. การประกวดโครงงานภาษาต่างประเทศ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้อันดับ 7
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 รายงานผลการแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
1. การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้อันดับ 9
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 รายงานผลการแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
1. การประกวดโครงงานศิลปะ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้อันดับ 8
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
1. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้อันดับ 10

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361