วันที่ 20 ตุลาคม 2565

การประชุมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยเทศบาลตำบลปลายบาง ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361