วันที่ 21 ตุลาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน ณ หมู่บ้านร่มรื่นวิลล์

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361