วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361