วันที่ 29 ตุลาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางกรวย กำนัน สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส. ปตอ.1 พัน 7 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อนำไปกั้นน้ำ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหมู่บ้านกาญจนาลักษณ์ 3 ถนนกาญนาภิเษกพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมขัง บริเวณจุดกลับรถให้ได้มากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้สัญจรไปมาบริเวณเส้นทางดังกล่าว

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361