วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

นายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 โดยมี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ตัวแทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361