วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4 โดยนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และประชาชนร่วมในการประชุม เพื่อรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2565

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361