วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

นางรชยา รัตนสีมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361