วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

นางวไลพร อัจริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปุ๋ยอินทรีย์ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรม โดยได้มีการมอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้กับประธานชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อให้ประธานชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียนนำไปใช้ในการลดปริมาณขยะเปียกในพื้นที่ ตามแนวคิด 3Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361