วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายบาง เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประชาคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361