วันที่ 24 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมลงพื้นที่มอบปฏิทินประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361