#ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบคำร้องขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361