วันที่ 3 มกราคม 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ผู้จัดการสถานธนานุบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมต้อนรับนายชีวิน ศรีอำคา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบล

บางใหญ่ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361