ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัจฉริยะพัฒนา ช่วงสามแยกชุมชนสวนสาธารณะ ถึง สะพานคลองประปา หมู่ 4 ตำบลปลายบาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)