วันที่ 25 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชาคมประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 ตำบล

ได้แก่ ตำบลปลายบาง ตำบลบางคูเวียง ตำบลมหาสวัสดิ์ (บางส่วน) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอำเภอบางกรวย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการประชาคมด้วย

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361