วันที่ 1 มีนาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง และศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมในพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง แนวทาง ระเบียบ กฎหมายในการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ

และแนวทางการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ

สำหรับผู้สูงอายุ

✔ โดย ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ นักกฎหมายและวิทยากรอิสระ

👉︎ เรื่อง “ผู้สูงอายุแบบสมาร์ท”

– บริหารช่องปาก ลำคอ เพิ่มประสิทธิภาพการเคี้ยวกลืน

– ชะลอวัย ปลอดโรคด้วยหลักโภชนบำบัด

– โมเดลอาหารเพื่อการเรียนรู้

✔ โดย นางสาวนรินทรา เทียบพิมพ์

หัวหน้าหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลบางกรวย

👉︎ เรื่อง การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

✔ โดย นายมะรอซีดัง สะตา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361