วันที่ 17 มีนาคม 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรบจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ด้วย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มาร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณพีรณัฐ วงศ์ชัยสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคุณแพรวา วงษ์นิพนธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนชุมชน

👉︎ เรื่อง การยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน

👉︎ เรื่อง การจัดทำแผนชุมชนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของเทศบาล

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361