วันที่ 27 มีนาคม 2566

นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ วัดริมฝั่งคลองอ้อมนนท์ ณ วัดชลอ ตำบลชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางกรวย ร่วมในพิธีเปิดด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361