วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพประชาชน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดย นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน และเด็กวัยรุ่น

👉︎ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ

✔ โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย

👉︎ เรื่อง กิจกรรมสันทนาการ “ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข”

✔ โดย คุณสุพิชัย ศิริรักษ์ วิทยากรอิสระ

👉︎ เรื่อง การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

✔ โดย คุณมะรอซีดัง สะตา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361