วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลปลายบางร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี
มอบรถเข็นให้ผู้พิการและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 คัน ดังนี้
หมู่ 3 ตำบลปลายบาง จำนวน 1 คัน
หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 คัน
หมู่ 6 ตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 2 คัน
หมู่ 7 ตำบลบางคูเวียง จำนวน 1 คัน

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361