วันที่ 6 กันยายน 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง และวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรมาร่วมบรรยาย ได้แก่

– ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ (นักวิชาการอิสระ)

– นายพรเทพ ชมชู (ปลัดเทศบาลตำบลบางสีทอง)

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361