“ประมวลภาพ” โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งจัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง

วันที่ 7 กันยายน 2566

– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง” ณ เรือนจำกลางเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “กลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านบ่อฝ้าย” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2566

– ศึกษาดูงานการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านหนองกา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

– ศึกษาดูงานการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ณ วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361