วันที่ 11-15 กันยายน 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นำพนักงานเทศบาลปลายบาง ออกดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณ บริเวณซอยวัดศรีประวัติ  บริเวณซอยวัดอุบลวนารามบริเวณซอยโรงประปามหาสวัสดิ์ บริเวณทางกลับรถตลอดจนถึงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ทางกลับรถตลอดจนถึงโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361