วันที่ 18 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลปลายบาง นำโดย นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองช่าง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้พิการ เพื่อมอบชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361