วันที่ 18 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลปลายบาง นำโดย นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองช่าง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และส่งมอบป้ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361