วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่เทศบาล​ ออกดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยอัฉริยะพัฒนา 3 ชุมชนวัดแพรก เนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำที่ไม่สะดวก ทำให้น้ำเกิดท่วมขังในบริเวณบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในซอย ตามนโยบาย “นนทบุรีจังหวัดสะอาด”