วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ คณะผู้บริหารเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล ,พนักงานเทศบาล และนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จึงร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง และทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทยนานับประการอย่างหาที่สุดมิได้