วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เนื่องด้วยวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลปลายบาง จึงจัดโครงการปลายบางร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,พนักงานเทศบาล ,นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานชุมชน ,อสม. ,อถล. ,หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง จึงร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ,ปรับภูมิทัศน์ ริมถนนกาญจนาภิเษก(ขาเข้า) บริเวณต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันออกจนถึงหน้าซอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบของเทศบาลตำบลปลายบาง โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้