วันพุธที่ 20 มกราคม​ พ.ศ. 2564​
เทศบาลตำบลปลายบาง​ โดยนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง​ , สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ , คณะครูโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม , ผญ.นคร ช้างปลิว พร้อมด้วยนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นำเจ้าหน้าที่​เทศบาลฯ ออกดำเนินการเก็บผักตบชวา , วัชพืช , ขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้​ บริเวณคลองนา​ (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4) เพื่อการระบายน้ำที่​ดี​ ลดการเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย​ , น้ำท่วมขัง​ และอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน อีกทั้งเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนองนโยบายของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด”