สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลปลายบาง เบอร์โทรศัพท์ : 02-4494360 ต่อ 108