วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานออกดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเบนซาโคเนียม คลอไรด์ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรคได้ยาวนานและมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน 10 โรง เพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้