เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลปลายบาง จัดเจ้าหน้าที่ออกมอบชุดป้องกันโควิด-19 และสำรวจสถานประกอบการ ณ ชุมชนวัดศรีประวัติ , ชุมชนโรงพักปลายบาง , ชุมชนวัดศรีเรืองบุญ และชุมชนโรงกรองน้ำ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19